Türkçe Türkçe
Petek Proje 20. Yıl
HİZMETLERİMİZPetek Proje Facebook Petek Proje Linked In HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

Planlama

PETEK PROJE hidrolik yapılar, ulaşım sistemleri ve enerji tesisleri başta olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarına bilgisayar destekli planlama ve fizibilite hizmetleri sunmaktadır. Planlama hizmetleri kapsamında aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir:

Ön Planlama Raporunun Hazırlanması

Ana (Master) Plan Raporunun Hazırlanması

Planlama ve Fizibilite Çalışmaları

Projelendirme

PETEK PROJE, ulusal ve uluslararası standartların ve şartnamelerin ışığında, emniyet, gerçekleştirilebilirlik, maliyet,  çevre ve iş sağlığı açısından en uygun projelendirme ve tasarım hizmetinin sunulmasını amaçlar. Harita, jeolojik etüd, sismik analiz sonuçları gibi proje doneleri ve saha ziyaretleri ışığında projelendirilecek yapının hidrolik, stabilite, statik, dinamik ve malzeme emniyet gerilmeleri açısından güvenlik değerlendirmesi yapılır. Projelendirme hizmetleri kasapmında aşağıdaki çalışmalar yürütülmektedir.

Harita Alımı İçin Tahditlerin Belirlenmesi

Alınan Haritalar Üzerine Yapı Yerleşimlerinin Yapılması

Doğal Yapı Gereçleri ve Temel Araştırma Programının Hazırlanması

Doğal Yapı Gereçleri ve Mühendislik Jeolojisi Raporlarının Hazırlanması

Fizibilite Kapsamı Çalışmaların Detaylandırılması

Prensip (Guideline / Concept) Projelerin Hazırlanması

Kesin Projelerin (İnşaat, Mekanik ve Elektrik) Hazırlanması

Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

Kesin Proje Albümünün Oluşturulması ve Onaya Sunulması

İş Sonu (As- Built) Projelerinin Hazırlanması

Danışmanlık

ISO 9001, ISO 14001ve ISO 50001 kalite belgeleri ile PETEK PROJE, en ileri teknolojik metotlar ve bilgiler ışığında müşteri memnuniyetini ön planda tutarak Teknik Müşavirlik Hizmetleri vermektedir. FIDIC, EFCA, TürkMMMB ve İMO üyesi olan PETEK PROJE, kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından desteklenen projelerde ihale aşamasından işletme aşamasına kadar olan süreçte müşterinin ihtiyacı olan ve aşağıda kapsamı tanımlanan konularda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti sağlamaktadir.

Yatırımcı Danışmanlığı

İdari, Teknik ve Özel Teknik Şartnameler ile Tip Sözleşme Hazırlanması

Proje Aşaması Müşavirlik Hizmetleri

Yapım Aşaması Müşavirlik Hizmetleri

Saha Kontrollüğü

 

 

Petek Proje Danışmanlık Hizmetleri

 

Planlama, Projelendirme ve Danışmanlık